WHO: Nová definícia slov pandémia, komunitná imunita a vakcína


Starú definíciu týchto slov sme na stránke WHO nenašli (migrovali web a niektoré linky nefungujú – viď info).

Táto téma bola spracovávaná vo všetkých jazykoch, prinášame jeden z článkov v anglickom jazyku:
https://undercurrents723949620.wordpress.com/2021/03/22/the-definition-of-pandemic-has-been-altered/

Pôvodná definícia pandémie podľa WHO z 1. mája 2009 konkrétne uvádzala simultánne epidémie v celosvetovom meradle „s enormnými počtami úmrtí a ochorení“: „K chrípkovej pandémii dochádza vtedy, keď sa objaví nový chrípkový vírus, proti ktorému nemá ľudská populácia žiadnu imunitu, čo vedie k niekoľkým simultánne prebiehajúcim epidémiám v celosvetovom meradle, s enormnými počtami úmrtí a ochorení.“ Táto definícia bola zmenená len mesiac pred vypuknutím pandémie prasacej chrípky v roku 2009, čím boli odstránené kritériá závažnosti a vysokej smrtnosti a ponechaná definícia pandémie ako „celosvetovej epidémie nejakého ochorenia“. Tento posun v definícii umožnil WHO vyhlásiť prasaciu chrípku za pandémiu už po tom, ako na infekciu zomrelo celosvetovo len 144 ľudí a preto sa ochorenie COVID-19 stále vyhlasuje za pandémiu, hoci množstvo dát naznačuje, že smrtnosť ochorenia COVID-19 je zhruba na úrovni sezónnej chrípky.

Prečo nefungujú linky z Google na dokumenty WHO?

Keďže nezbierame ani neposkytujeme tretím osobám žiadne osobné údaje, komentáre nie sú povolené. Navštívte nás na Facebooku: fb.com/nechapemto.sk