Účastníci platia za experimentálnu liečbu?


Dobrovoľníctvo pri klinických štúdiách
Dôležité je, že z klinických štúdií dobrovoľníci môžu odísť kedykoľvek a pre akúkoľvek príčinu.
https://www.med.upenn.edu/rare-lung-diseases/volunteering-for-clinical-trial.html

Platba zdravým dobrovoľníkom pri klinických štúdiách
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20090675/

Keďže nezbierame ani neposkytujeme tretím osobám žiadne osobné údaje, komentáre nie sú povolené. Navštívte nás na Facebooku: fb.com/nechapemto.sk