Tiborove zázračné vyliečenie


„ZÁZRAČNÉ VYLIEČENIE“
Facebook: Michal Piják, MD – Personalised Evolutionary Nutrition

Je skutočné trápne, že Sabakova skupinka, namiesto toho, aby vysvetlila viaceré otázniky, týkajúce sa videa natočeného na KIGM, na ktoré som poukázal v zdielanom článku zo stránky AFP/fakty, vyzýva svojich členov, aby hromadne nahlasovali moju FB stránku, lebo som ich vraj označil za klamárov. V tejto súvislosti si dovolím pripomenúť, že som nikde nepovedal, že išlo o podvodnú hospitalizáciu. To nech si riešia príslušné orgány.

https://fakty.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com…

V mojom úvodnom komentári k zdielanému článku som napísal, že mám otázku na expertov, ktorí sa v tomto statuse predvádzali v diskusii. Aká je priemerná doba hospitalizácie u pacientov s ťažkým priebehom covid? Pýtal som sa to preto, lebo ma zarazila jedna vec, že video bolo natočené 9. aug. keď bol pacient údajne v ťažkom stave a musel užívať kyslík, t.j. musel mať aj zápal pľúc. Ale už 13. aug. bol prepustený, t.j. za 4 dni po ťažkom stave??? Konštatoval som preto, že to by musel byť zázrak, aby sa z ťažkého stavu so zápalom pľúc pacient tak rýchlo zotavil, aby mohol byť prepustený z nemocnice, pokiaľ nepodpísal reverz!!!! Čiže z tohto jednoznačne vyplýva, že išlo o klamstvo. Ako lekárovi s takmer 50 ročnou klinickou praxou so 6 atestáciami som sa totiž s takýmto niečím ešte nestretol. Zmienil som sa aj o tom, že Sabakova argumentácia, že k rýchlemu vyliečeniu došlo aj preto, lebo išlo o mladého človeka tiež neobstojí, pretože išlo o pomerne obézneho pacienta a obezita je jedným z hlavných rizikových faktorov horšie priebhu.

Pochybnosti vyvolávajú aj vyjadrenia dr. Sabaku, ohľadom oxygenoterapie. V jednom z jeho statusov napísal, že pacientovi sa polepšilo tak, že nepotreboval kyslík za 7 dní hospitalizácie. Pripadalo mi tiež zvláštne, že Dr. Sabaka v jeho komentároch nikde nespomínal, že by mal zápal pľúc , alebo tzv. cytokínovú búrku. V prípade, že by takéto klinické prejavy nemal, potom by celá tá liečba, ktorú spomínal (dexametazón, baricitinib, remdesivir) bola neopodstatnená a išlo by o zbytočne vyhodené peniaze (cca vyše 3000 Eur) a navyše by bol pacient zbytočne ohrozený vysokému riziku nežiaducich účinkov. Veľmi nedôveryhodné sú aj vyjadrenia ohľadom podávania kyslíka.

Na záver pár slov k použitej medikamentóznej liečbe. Podľa vyjadrení dr. Sabaku pacient užíval dexametazon, remdesivir a baricitinib. Na základe toho sa dá dedukovať, že išlo o pacienta patriaceho do skupiny pacientov, u ktorých sa vyžaduje dodávanie kyslíka pomocou zariadenia s vysokým prietokom alebo neinvazívnej ventilácie, ale nie invazívnej mechanickej ventilácie alebo mimotelovej membránovej oxygenácie.

Panel expertov Amerického ústavu národného zdravia (NIH) pre týchto pacientov odporúča jednu z nasledujúcich možností:

  • Samotný dexametazón (AI) ; alebo
  • Dexametazón plus remdesivir (BIII) .

Panel expertov upozorňuje, že kombinácia dexametazónu a remdesiviru nebola v klinických štúdiách dôsledne študovaná. Pretože existujú TEORETICKÉ DÔVODY pre kombináciu týchto liekov, panel považuje samotný dexametazón aj kombináciu remdesiviru a dexametazónu za prijateľné možnosti liečby COVID-19 v tejto skupine pacientov. Panel neodporúča používať samotný remdesivir, pretože nie je jasné, či remdesivir poskytuje klinický prínos pre túto skupinu pacientov (AIIa) .

Panel tiež odporúča u nedávno hospitalizovaných pacientov (tj. tých, ktorí sú do 3 dní od prijatia do nemocnice), u ktorých sa rýchlo zvyšuje potreba kyslíka a vyžadujú vysokoprúdový kyslík alebo neinvazívnu ventiláciu a majú zvýšené ukazovatele zápalu, pridať baricitinib (BIIa) alebo tocilizumab (BIIa) k jednej z dvoch vyššie uvedených možností. Pretože oba tieto lieky sú silné silné imunosupresíva , existuje riziko aditívneho rizika infekcie.

U pacientov, ktorí vyžadujú doplnkový kyslík, ale ktorí nevyžadujú dodávanie kyslíka pomocou zariadenia s vysokým prietokom, neinvazívnej ventilácie, invazívnej mechanickej ventilácie alebo mimotelovej membránovej kyslíka neexistuje dostatok dôkazov na určenie, ktorí pacienti v tejto skupine by mali prospech z pridania baricitinibu alebo tocilizumabu k liečbe dexametazónom. Niektorí členovia panelu by pridali baricitinib alebo tocilizumab k liečbe pacienta dexametazónom v prípadoch, keď má pacient rýchlo sa zvyšujúcu potrebu kyslíka a zvýšené markery zápalu, ale zatiaľ nevyžaduje vysokoprúdový kyslík alebo neinvazívnu ventiláciu.

Imunosupresívna terapia ( Dexametazón s baricitinibom) alebo ich izolované podávanie môže zvýšiť riziko oportúnnych infekcií alebo reaktivácie latentných infekcií; Randomizované štúdie však nepreukázali zvýšenie frekvencie infekcií. U pacientov, ktorí sú z oblastí s endemickým výskytom strongyloidózy, je potrebné zvážiť profylaktickú liečbu ivermektínom.

FB stránka Univerzitnej nemocnice, kde pôsobí aj Peter Sabaka:
https://www.facebook.com/UNBratislava/

Tibi v Univerzitnej nemocnici, ktorý na kyslíku rozpráva príbeh, ako ľutuje, že sa nedal očkovať:
https://fb.watch/7z4n4YaoTa/

Oficiálny overovač faktov Facebooku
https://fakty.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9LC9CE-1
Poznánka M. Pijáka

  1. Mám otázku na „expertov“, ktorí sa v tomto statuse predvádzali v diskusii. Aká je priemerná doba hospitalizácie u pacientov s ťažkým priebehom covid? Pobavilo ma tiež „vysvetlenie“, v niektorom komentári, že išlo o mladého pacienta a preto sa vraj rýchlejšie uzdravil. To, že obezita, je jedným z hlavných rizikových faktorov ťažšieho priebehu, to nejako naším „expertom“ akosi uniklo. 😃
  2. Video bolo natočené 9. aug. keď bol údajne v ťažkom stave a musel užívať kyslík, t.j. musel mať aj zápal pľúc. Ale už 13. aug. bol prepustený, t.j. za 4 dni po ťažkom stave??? To by musel byť zázrak, aby sa z ťažkého stavu so zápalom pľúc pacient tak rýchlo zotavil, aby mohol byť prepustený z nemocnice, pokiaľ nepodpísal reverz!!!! Čiže z tohto jednoznačne vyplýva, že išlo o klamstvo.
  3. Okrem toho, ak by bol skutočne v ťažkom stave, tak by bolo veľmi neetické, zverejňovať takéto video na propagáciu očkovania, bez ohľadu, či dal alebo nedal na to súhlas. V tom prípade sa to nedá nazvať inak, ako hyenizmus.

Hoaxy a podvody – Polícia SR
https://www.facebook.com/hoaxPZ/photos/a.317666309061243/1026470421514158/

Plus jeden deň
https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/tibor-29-skoncil-kysliku-nemocnici-keby-dal-vratit-cas-neurobil-som-tuto-chybu

Nový čas
https://www.cas.sk/clanok/2577661/internetom-koluje-nove-video-tibora-ktory-lezal-v-nemocnici-s-covidom-nemocnica-reaguje

inenoviny

Keďže nezbierame ani neposkytujeme tretím osobám žiadne osobné údaje, komentáre nie sú povolené. Navštívte nás na Facebooku: fb.com/nechapemto.sk