Súkromné opatrovateľské služby pre seniorov?


Od vás:

Ceny a zisky sú nastavené tak, že niekoľkonásobne prekračujú výšku príjmu starobného dôchodku klienta.

Mám otca s Alzheimerovou chorobou. Jeho mesačný príjem je 690 eur. Súkromné ZOS žiada 800 € + 300 € od štátu. Avšak tam to nekončí. Náklady spojené s umiestnením otca odkázaného na pomoc ZOS sú ešte vyššie. Zvlášť platby za lieky, služby za hygienu, ošatenie, dopravu k lekárovi a veľa ďalších skrytých poplatkov. U mnohých rodín je to bohužiaľ tak, že sa musia rodinný príslušníci doslova skladať peniazmi ktorých taktiež nemajú dosť pre riadny chod ich rodín. Tento stav je na zaplakanie ak k tomu neviete čo sa deje za 4 stenami súkromných zariadení. Kontroly dozoru lekárskeho alebo priamo z VÚC riadne nevykonávajú dozor.

Covidová pandémia tento stav ešte zhoršuje. Rodič s Alzheimerovou chorobou sa v takom zariadení nevie brániť. Ja osobne v tom vidím len zlegalizovaný systém súkromných ZOS na okrádanie prijímaných klientov s podporou štátu. Ak niečomu nechápeme, vždy sú za tým peniaze.

Keďže nezbierame ani neposkytujeme tretím osobám žiadne osobné údaje, komentáre nie sú povolené. Navštívte nás na Facebooku: fb.com/nechapemto.sk