Stres vypína imunitu


Po emocionálnom strese často nasleduje zvýšená náchylnosť k infekciám

Ako príčina sa často považuje zníženie funkcie NK buniek, ktoré sú súčasťou bunkovej imunity a zohrávajú kľúčovú úlohu v boji s vírusmi, nádormi. Práve NK bunky majú významnú úlohu v boji proti vírusu SARS-COV2. Ak človek súčasne trpí nádorovým ochorením, čo je častejšie vo vyššom veku tak bunková imunita je vyčerpaná na boj s nádorovým ochorením a ak človek s nádorovým ochorením dostane vírusové ochorenie šanca, že neprežije je podstatne vyššia.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.586765/full
https://jitc.bmj.com/content/9/3/e002266

Vplyv na stres:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3937868/

Články 40+:

Bez zveličovania hodnotím terajší stav kolektívneho vedomia ako paralelnú epidémiu strachu!

MUDr. Radoslav Čičala: Mediálne strašenie sa dá prirovnať k hypnóze. Môže viesť až k samovražde…

 

 

Keďže nezbierame ani neposkytujeme tretím osobám žiadne osobné údaje, komentáre nie sú povolené. Navštívte nás na Facebooku: fb.com/nechapemto.sk