Pozitívni vo veku 65+ v Covid-automate ako 4 pacienti


Sloboda je obmedzovaná na základe manipulácie.

Manipulovalo sa s počtom pozitívnych prípadov, ak išlo o pozitívnu osobu nad 65 rokov, rátala sa ako 4. Teraz sa odhaľuje, že sa podvody robia aj s hospitalizáciami a reálne číslo je cca o 1/3 nižšie ako je realita. Už je pochopiteľné, prečo nesedili čísla hospitalizovaných v Kežmarku.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/577640-kezmarok-hlada-pacientov-v-nemocnici-nie-su/

V štatistike hospitalizovaných je pacient prekladaný na iné oddelenie, alebo do iného zariadenia považovaný za ďalšiu hospitalizáciu podľa metodiky MZ SR
https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Hospitalizacie/Pages/default.aspx

Metodika:
Zdrojom údajov je štatistické zisťovanie Ministerstva zdravotníctva SR Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti – Z (MZ SR) 1-12 v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zber a spracovanie údajov vykonáva Národné centrum zdravotníckych informácií.

**Ak by sme brali hospitalizácie bez prekladov, t.j. na úroveň jedinečného rodného čísla pacienta potom by počet hospitalizovaných pacientov ako fyzických osôb bol menší asi o 1/3. (avšak vtedy by sa ľudia nemohli obmedzovať tak, ako sa obmedzovali). **
** Trestný čin sabotáže: **
https://www.lewik.org/term/1318/sabotaz-trestny-zakon/

Keďže nezbierame ani neposkytujeme tretím osobám žiadne osobné údaje, komentáre nie sú povolené. Navštívte nás na Facebooku: fb.com/nechapemto.sk