hovormespolu.eu


„Keďže situáciu na Slovensku vnímame ako neúnosnú, vytvorili sme iniciatívu s názvom HOVORME SPOLU, ktorej cieľom je dostať širokú diskusiu odborníkov z rôznych názorových prúdov do živého vysielania na RTVS tak, aby si mohli vzájomne konfrontovať svoje tvrdenia a obhájiť svoje riešenia. Považujeme to za klúčový krok k tomu, aby sa začali obrusovať hrany medzi „tábormi“ na Slovensku, ktoré sú čoraz viac radikalizované a už nie sú schopné spolu komunikovať bez urážok, či posmeškov.“
http://www.hovormespolu.eu/Petícia:
https://www.peticie.com/hovorme_spolu_-_otvoreny_list_vedeniu_rtvs_zo_da_2582021?u=2585689

#hovormespolu
https://www.facebook.com/hashtag/hovormespolu

 

 

Keďže nezbierame ani neposkytujeme tretím osobám žiadne osobné údaje, komentáre nie sú povolené. Navštívte nás na Facebooku: fb.com/nechapemto.sk