Bezpečná likvidácia potencionálne kontaminovaného odpadu… (Sprievodca MZ SR, 16. apríl 2021)